Щастието е личен избор

ЗА КНИГАТА

Автор и предпечатна подготовка: Мартин Младенов

Година на издаване: 2012г.

Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана под никаква форма или начин, механичен, електронен, записване, фотокопиране и каквито и да е системи за съхранение на информация, без предварителното съгласие на автора.