Щастието е личен избор

ПОДБИРАЙТЕ ХОРАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ!

Често хората имат приятели, които са по-различни от тях. Гледат в различни посоки и имат коренно различен мироглед, но въпреки това общуват постоянно.

Вие какви приятели имате? Техните интереси съвпадат ли с вашите? Одобрявате ли постъпките им? Под приятели имам предвид тези, с които общувате най-често, останалите са познати. Чувствате ли се добре и на мястото си в компанията на приятелите си? Смятате ли ги за по-умни или по-глупави от вас? Това са все въпроси, на които ако си отговорите, ще разберете дали въобще трябва да сте приятели с тях.

Когато човек е заобиколен от хора, които нямат нищо общо с него, мислят и разсъждават по различен начин, тогава той попива всичко от тях и подсъзнателно се опитва да се приспособи към компанията. Ако приятелите ви са с по-лоши качества, това несъмнено ще повлияе и на вас. Вашето подсъзнание ще се опитва да се нагоди към тях и към общуването ви с тях. Ако те са „по-добри“ от вас, тогава и вие ще потеглите в правилната посока.

Много е важно с какви хора общувате, защото от тях се определя средата, в която живеете. Трябва да се опитате да ги подбирате и да се концентрирате върху тези, които смятате, че ще помогнат за вашето развитие. Разбира се, нямам предвид да се карате с останалите и да не говорите с тях, напротив. Поддържайте добри отношения с абсолютно всички и им помагайте когато можете, но основната ви компания трябва да е от хора, които смятате, че са като вас или по-добри. Под по-добри имам предвид, да са с по-добри качества. Ако общувате с хора, които са на вашето ниво, това е добре – вие можете да споделяте и да говорите за всичко с тях. Ако са на по-високо ниво, на такова, каквото искате самите вие да достигнете, това е още по-добре. Общувайте с тях, питайте ги за всичко, което ви интересува и се опитвайте да се приспособите към компанията им. Това ще ви помогне да се развивате.

Избягвайте честото общуване с хора, които са под нивото ви, и които смятате че ви дърпат назад. Несъзнателно можете да се повлияете от тях и да се разочаровате от себе си. В никакъв случай не бягайте от тези хора и не им намеквайте, че са по-зле от вас! Общувайте и с тях когато можете, но като цяло се концентрирайте към такива, които приличат на вас или са по-добри!

Не случайно е измислена и поговорката „С какъвто се събереш, такъв ставаш“. Тя е много поучителна и от нея ще добиете представа за силата на подсъзнанието. Без да го усетите, то се опитва да се нагоди към околната среда. То не различава добро от лошо и когато види, че общувате повече с хора, които са под нивото ви, ще се опита да ви направи като тях.